• 253-858-7472
You are here: Home /Members/HB Low-E Construction

HB Low-E Construction

SIPA Design Professional Members

117 Yulha-dong
Dong-Gu
DAEGU, 701-836
South Korea

Phone: 070-751-5671 x1

Fax: 053-965-0679

Primary Contact: Young Kim

Website: www.hblowe.com

Website 2: www.hanboeng.com

HB Low-E Construction

Headquarter : 117 Yulhadong, Dong-gu

                       DAEGU, SOUTH KOREA

Branch office : Woojin Buildong #603 Jamwon-dong, Sucho-gu, 

                        SEOUL, SOUTH KOREA                

Model home :  435-2 Mypeongdong, Cheoingu Youngisi

                        GYEONGGI-DO, SOUTH KOREA

 

                                              

SIPA Website Sponsors